Välkommen till min hemsida

Det förflutna finns i våra minnen. Det närvarande finns i våra sinnen. Framtiden finns i våra visioner. (Augustinus)

Integrativ Terapi för ökat Välbefinnande och Livskvalitet

Jag vill hjälpa Dig/Er till ett ökat Välbefinnande och Livskvalitet genom stresshantering och personlig utveckling.

I min privata mottagning vänder jag mig till både privatpersoner och företag. Jag erbjuder Samtal, Kris- och stödsamtal, Samtalsterapi, Coachingsamtal, Anhörigstöd, Taktil Stimulering (en mjuk, skön och avslappnande massage) samt Kurser i Stresshantering och Mindfulness.

Som samtalsterapeut möter jag många människor med stress- och stressrelaterade sjukdomar vilket innebär ett stort lidande och långa sjukskrivningar för den enskilde individen samt stora kostnader för den sjukskrivne, arbetsgivaren och samhället i stort. Detta har gjort att jag nu i min privatmottagning vill hjälpa till och alltmer inriktar mig på ett förebyggande arbete för att minska stress och stressrelatarade sjukdomar.

Känner Du dig stressad, upplever oro, ångest, sömnproblem eller har värk i kroppen? Saknar Du glädje i livet och upplever att livet känns meningslöst? Upplever Du kommunikations- eller relationsproblem? Står Du inför viktiga livsval, privat eller i ditt arbete och inte vet hur du ska gå vidare? Vill Du möta den viktigaste människan i Ditt liv - Dig själv, se dig själv växa och utvecklas som människa, få uppleva dess positiva effekter även på andra mäniskor i Din omgivning?

Min Privatmottagning finns i en liten timrad stuga med högt till tak och med utrymme för både kropp och själ. Jag har en helhetssyn på människan, kropp och själ hör ihop och därför ser jag vikten av att ta hand om både och för ökat Välbefinnande och ökad Livskvalitet. Vi är alla unika individer med olika behov och jag anser att all behandling ska utgå utifrån den enskilda människans behov.

Jag arbetar utifrån ett integrativt synsätt och tror på mångfald, en specifik behandlingsmetod passar inte alla människor och därför har jag utbildat mig i och använder mig av flera olika metoder, Samtal, Taktil Stimulering och Mindfulness. Tillsammans kommer vi fram till vilken eller vilka metoder som passar just Dig/Er. Jag anpassar sedan tillvägagångssättet i behandlingen till just Dina unika behov och förutsättningar. För en lyckad terapi är grunden, trygghet och tillit och en god relation i "Mötet" mellan Dig som klient och mig som terapeut.

Integrativ samtalsterapi bygger på många olika terapier och metoder, psykodynamisk, kognitiv- och beteendeterapi (KBT), familjeterapi, kroppspsykoterapi, psykoanalys, transaktionsanalys m.fl. I Integrativ psykoterapi ses människan som en helhet där tankar, känslor och kropp samverkar och påverkar varandra.

Taktil Stimulering är en mjuk, medveten och strukturerad hudmassage som ger avslappning genom att öka halten av vårt "Välbefinnandehormon", oxytocin samt sänker halten av kroppens stresshormoner. Känner du dig stressad och på väg mot utmattning är Taktil Stimulering kombinerat med Samtal ett effektivt sätt att "varva ner" och motverka en utmattningsdepressionen med stort lidande och långvarig sjukskrivning. Taktil Stimulering är också ett bra sätt att ta hand om sig själv för ökat Välbefinnande och Livskvalitet.

Mindfulness/Uppmärksamhetsträning. Mindfulness betyder "Att vara i Nuet" och är en effektiv metod som hjälper Dig att "varva ner" genom att vara mer "Här och Nu".

Förutom min mottagning i Eda har jag möjlighet att ta emot klienter på Ringens Psykoterapi mottagning på Kyrkogatan 14 A  i Arvika.

Weekendkurser i Mindfulness kan även anordnas på annan ort.

Samtal kan förutom vid personliga möten även ske via Skype, Mail, Chatt eller Telefon.

Varmt Välkommen!